САРАПТАМАЛЫҚ ЖҰМЫС

  • ҚР заңнамасы негізінде Лондондағы халықаралық арбитраждық сот ісін жүргізу кезінде талап қою мерзімі мәселелері бойынша эксперт ретінде жұмыс;
  • Ағылшын сотында сот ісін жүргізу үшін ҚР заңнамасы негізінде деликтті құқық мәселелері бойынша сараптамалық қорытынды дайындау;
  • Ағылшын соты үшін талап қою мерзімі мәселесі бойынша сараптамалық қорытынды дайындау;
  • Кипр және Англия соты үшін оңалту және банкроттық мәселесі бойынша көптеген қорытындылар дайындау;
  • Германия соты үшін мұрагерлік мәселесі бойынша сараптамалық қорытынды дайындау;
  • ҚР-да келтірілген нұқсан туралы Англиядағы арбитраж сотына құқықтық позицияны дайындау;
  • Ресейдегі сот ісіне байланысты ҚР азаматтық заңнамасы бойынша құқықтық қорытындылар дайындау;